[In english] [Hjälp] Stacken
From StackenWiki
Jump to: navigation, search

AFS-partitioner

Här listas hur mycket utrymme som finns på våra filservrar.

Partition usage for stacken.kth.se, generated 2017-04-28 06:31.
Server Part Used Overview Free Total
bananshake-234 a 900 GiB 98%  16.2 GiB 916 GiB
bananshake a 900 GiB 98%  16.2 GiB 916 GiB
beef a 515 GiB 13%  3.49 TiB 3.99 TiB
fishburger a 92.1 MiB 0%  95.6 GiB 95.7 GiB
fishburger b 92.1 MiB 0%  217 GiB 218 GiB
mount-everest a 74.5 GiB 4%  1.93 TiB 2 TiB
mount-everest b 81.6 GiB 4%  1.92 TiB 2 TiB
mount-everest c 56.8 GiB 3%  1.94 TiB 2 TiB
mount-kilimanjaro vos partinfo failed
vaniljshake a 128 KiB 0%  665 GiB 665 GiB
vaniljshake b 386 GiB 18%  1.77 TiB 2.15 TiB

Ovanför det här stycket borde det finnas en tabell med statistik. Tabellen genereras automatisk på webservern.